ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - Rodosillektis

 
   
 
 
     
 
     
     
     
      ΦΙΛΟΙ ΣΕΛΙΔΑΣ
     
   
           Κτήμα Λειβαδιώτη 
     
   
     
   
         ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΡΙΜΗΣ 
     
   
             ΒΙΟΠΡΟΙΟΝΤΑ 
     
     
     

Newsletter

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

'Αρθρο 1: (Μορφή του πολιτεύματος)

 Bασικές διατάξεις > Mορφή του πολιτεύματος

'Αρθρο 2: (Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας)

 Bασικές διατάξεις > Σχέσεις Eκκλησίας και Πολιτείας

 'Αρθρο 3: (Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας)

 Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 'Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)

  Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 'Αρθρο 5: (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)

 Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 **'Αρθρο 5A: (Δικαίωμα στην πληροφόρηση)

  Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 'Αρθρο 6: (Προσωπική ασφάλεια, προφυλάκιση)

  Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 'Αρθρο 7: (Καμιά ποινή χωρίς νόμο, απαγόρευση βασανιστηρίων)

  Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 'Αρθρο 8: (Δικαίωμα νόμιμου δικαστή)

 Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 'Αρθρο 9: ('Ασυλο της κατοικίας)

  Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 **'Αρθρο 9A: (Προστασία προσωπικών δεδομένων)

  Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 'Αρθρο 10: (Δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές)

 Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 'Αρθρο 11: (Δικαίωμα του συνέρχεσθαι)

 Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 **'Αρθρο 12: (Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι)

 Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 'Αρθρο 13: (Θρησκευτική Ελευθερία)

 Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 'Αρθρο 14: (Ελευθερία του Τύπου)

 Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 'Αρθρο 15: (Κινηματογράφος, φωνογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση)

 Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 'Αρθρο 16: (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)

  Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

  'Αρθρο 17: (Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση)

 Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 'Αρθρο 18: (Προστασία της ιδιοκτησίας, ειδικές περιπτώσεις, επίταξη)

 Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 'Αρθρο 19: (Απόρρητο επιστολών, ανταπόκρισης & επικοινωνίας)

 Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 'Αρθρο 20: (Έννομη προστασία, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης)

 Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 **'Αρθρο 22: (Προστασία της εργασίας)

 Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 'Αρθρο 23: (Συνδικαλιστική ελευθερία)

 Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 'Αρθρο 24: (Προστασία του περιβάλλοντος)

 Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 'Αρθρο 25: (Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία

  Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Σύνταξη της Πολιτείας

 'Αρθρο 26: (Διάκριση των εξουσιών)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Σύνταξη της Πολιτείας

 'Αρθρο 27: (Μεταβολή στα όρια της Επικράτειας)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Σύνταξη της Πολιτείας

 'Αρθρο 28: (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Σύνταξη της Πολιτείας

 'Αρθρο 29: (Πολιτικά κόμματα)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Aνάδειξη του Προέδρου

 'Αρθρο 30: (Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρυθμιστής του πολιτεύματος)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Aνάδειξη του Προέδρου

**'Αρθρο 31: (Προσόντα εκλογιμότητας)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Aνάδειξη του Προέδρου

 'Αρθρο 32: (Εκλογή)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Aνάδειξη του Προέδρου

 'Αρθρο 33: (Έναρξη θητείας, όρκος, χορηγία)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Aνάδειξη του Προέδρου

 'Αρθρο 34: (Αναπλήρωση)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

 'Αρθρο 35: (Ισχύς των πράξεων, προσυπογραφή)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

 'Αρθρο 36: (Διεθνής παραστάτης, διεθνείς συνθήκες)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

 'Αρθρο 37: (Διορισμός Πρωθυπουργού και Κυβέρνησης)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

 'Αρθρο 38: (Κυβέρνηση, απαλλαγή καθηκόντων)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

 *'Αρθρο 39: (Το άρθρο 39 καταργήθηκε)

  Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

 'Αρθρο 40: (Σύγκληση της Βουλής, Αναστολή εργασιών)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

 'Αρθρο 41: (Διάλυση της Βουλής)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

 *'Αρθρο 42: (Έκδοση και δημοσίευση των νόμων)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

 'Αρθρο 43: (Έκδοση διαταγμάτων)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

 'Αρθρο 44: (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημοψηφίσματα, διαγγέλματα)

  Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

 'Αρθρο 45: (Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

 'Αρθρο 46: (Διορισμός και παύση δημοσίων υπαλλήλων, απονομή παρασήμων)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

 'Αρθρο 47: (Χάρη και αμνηστία)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

 *'Αρθρο 48: (Κατάσταση πολιορκίας)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Eιδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας

 'Αρθρο 49: (Ευθύνη, κατηγορία, δίκη)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Πρόεδρος της Δημοκρατίας > Eιδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας

 'Αρθρο 50: (Τεκμήριο Αρμοδιότητας)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Aνάδειξη και συγκρότηση της Bουλής

 'Αρθρο 51: (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Aνάδειξη και συγκρότηση της Bουλής

 'Αρθρο 52: (Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Aνάδειξη και συγκρότηση της Bουλής

 'Αρθρο 53: (Βουλευτική Περίοδος)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Aνάδειξη και συγκρότηση της Bουλής

 'Αρθρο 54: (Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Kωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών

 'Αρθρο 55: (Προσόντα εκλογιμότητας)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Kωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών

 'Αρθρο 56: (Κωλύματα εκλογιμότητας)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Kωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών

 'Αρθρο 57: (Ασυμβίβαστα έργα)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Kωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών

 'Αρθρο 58: (Δικαστικός έλεγχος εκλογών)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών

 'Αρθρο 59: (Όρκος)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών

 'Αρθρο 60: (Δικαίωμα ψήφου, παραίτηση από το αξίωμα)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών

 'Αρθρο 61: (Ανεύθυνο των βουλευτών)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών

 'Αρθρο 62: (Ακαταδίωκτο των βουλευτών)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών

 'Αρθρο 63: (Αποζημίωση, ατέλειες, απουσίες) 

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Oργάνωση και λειτουργία της Bουλής

 'Αρθρο 64: (Σύνοδος)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Oργάνωση και λειτουργία της Bουλής

 'Αρθρο 65: (Κανονισμός, προεδρείο)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Oργάνωση και λειτουργία της Bουλής

 'Αρθρο 66: (Συνεδριάσεις)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Oργάνωση και λειτουργία της Bουλής

 'Αρθρο 67: (Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Oργάνωση και λειτουργία της Bουλής

 'Αρθρο 68: (Κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Oργάνωση και λειτουργία της Bουλής

 'Αρθρο 69: (Αναφορές)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Oργάνωση και λειτουργία της Bουλής

 'Αρθρο 70: ('Ασκηση νομοθετικού Έργου)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Oργάνωση και λειτουργία της Bουλής

 'Αρθρο 71: (Τμήμα διακοπής των εργασιών)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Oργάνωση και λειτουργία της Bουλής

 'Αρθρο 72: (Αρμοδιότητες Ολομέλειας, τμήματος διακοπής των εργασιών και διαρκών επτροπών)

  Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Nομοθετική λειτουργία της Bουλής

 'Αρθρο 73: (Δικαίωμα πρότασης νόμων)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Nομοθετική λειτουργία της Bουλής

 'Αρθρο 74: (Διαδικασία εισαγωγής για συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων)

  Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Nομοθετική λειτουργία της Bουλής

 'Αρθρο 75: (Νομοσχέδια και προτάσεις νόμων που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Nομοθετική λειτουργία της Bουλής

 'Αρθρο 76: (Συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Nομοθετική λειτουργία της Bουλής

 'Αρθρο 77: (Αυθεντική ερμηνεία των νόμων)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση

 'Αρθρο 78: (Νόμοι φορολογικού περιεχομένου)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση

 'Αρθρο 79: (Προϋπολογισμός, απολογισμός, γενικός ισολογισμός)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Bουλή > Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση

 'Αρθρο 80: (Μισθός, σύνταξη, χορηγία, αμοιβή, νόμισμα)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Kυβέρνηση > Συγκρότηση και αποστολή της Kυβέρνησης

 'Αρθρο 81: (Υπουργικό Συμβούλιο)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Kυβέρνηση > Συγκρότηση και αποστολή της Kυβέρνησης

 'Αρθρο 82: (Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Kυβέρνηση > Συγκρότηση και αποστολή της Kυβέρνησης

 'Αρθρο 83: (Υπουργοί & Υφυπουργοί)

  Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Kυβέρνηση > Σχέσεις Bουλής και Kυβέρνησης

 'Αρθρο 84: (Εμπιστοσύνη της Βουλής - αρχή της δεδηλωμένης)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Kυβέρνηση > Σχέσεις Bουλής και Kυβέρνησης

 'Αρθρο 85: (Ευθύνη των Υπουργών)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Kυβέρνηση > Σχέσεις Bουλής και Kυβέρνησης

 'Αρθρο 86: (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Δικαστική Eξουσία > Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι

 'Αρθρο 87: (Ανεξαρτησία των δικαστών)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Δικαστική Eξουσία > Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι

 'Αρθρο 88: (Εγγυήσεις ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών, αποδοχές, μετατάξεις)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Δικαστική Eξουσία > Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι

 'Αρθρο 89: (Δικαστικά ασυμβίβαστα)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Δικαστική Eξουσία > Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι

 'Αρθρο 90: (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Δικαστική Eξουσία > Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι

 'Αρθρο 91: (Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Δικαστική Eξουσία > Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι

 'Αρθρο 92: (Δικαστικοί υπάλληλοι, συμβολαιογράφοι, υπάλληλοι υποθηκοφυλακείων)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Δικαστική Eξουσία > Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων

 'Αρθρο 93: (Διακρίσεις των Δικαστήριων)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Δικαστική Eξουσία > Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων

 'Αρθρο 94: (Δικαιοδοσία διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Δικαστική Eξουσία > Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων

 'Αρθρο 95: (Συμβούλιο της Επικρατείας)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Δικαστική Eξουσία > Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων

 'Αρθρο 96: (Ποινική δικαιοσύνη)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Δικαστική Eξουσία > Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων

 'Αρθρο 97: (Μικτά ορκωτά δικαστήρια)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Δικαστική Eξουσία > Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων

 'Αρθρο 98: (Ελεγκτικό Συνέδριο)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Δικαστική Eξουσία > Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων

 'Αρθρο 99: (Αγωγές κακοδικίας)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Δικαστική Eξουσία > Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων

 'Αρθρο 100: (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Δικαστική Eξουσία > Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων

 **'Αρθρο 100Α: (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Διοίκηση > Oργάνωση της διοίκησης

 'Αρθρο 101: (Διοικητική αποκέντρωση)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Διοίκηση > Oργάνωση της διοίκησης

 'Αρθρο 101Α: (Ανεξάρτητες αρχές)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Διοίκηση > Oργάνωση της διοίκησης

 'Αρθρο 102: (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

  Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Διοίκηση > Yπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης

 'Αρθρο 103: (Δημόσιοι υπάλληλοι)

 Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Διοίκηση > Yπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης

 'Αρθρο 104: (Περιορισμοί Δημοσίων υπαλλήλων)

  Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > Διοίκηση > Kαθεστώς του Aγίου Όρους

 'Αρθρο 105: (Καθεστώς του Αγίου Όρους)

 Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > Eιδικές διατάξεις

 'Αρθρο 106: (Κράτος και εθνική οικονομία)

  Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > Eιδικές διατάξεις

 'Αρθρο 107: (Προστασία κεφαλαίων εξωτερικού και ειδική οικονομική νομοθεσία)

 Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > Eιδικές διατάξεις

 'Αρθρο 108: (Απόδημος ελληνισμός)

 Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > Eιδικές διατάξεις

 'Αρθρο 109: Διαθήκη, κωδίκελλος, δωρεά υπέρ του Δημοσίου, μητρώο κληροδοτημάτων)

 Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > Aναθεώρηση του Συντάγματος

 'Αρθρο 110: (Αναθεώρηση του Συντάγματος)

  Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > Mεταβατικές διατάξεις

 'Αρθρο 111: (Συντακτικές Πράξεις & Ψηφίσμαται)

 Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > Mεταβατικές διατάξεις

 'Αρθρο 112: (Έκδοση νόμου που προβλέπεται από το Σύνταγμα)

  Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > Mεταβατικές διατάξεις

 'Αρθρο 113: (Ισχύς προσωρινού Κανονισμού της Βουλής)

 Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > Mεταβατικές διατάξεις

 'Αρθρο 114: (Εκλογή πρώτου Προέδρου Δημοκρατίας, προσωρινός Πρόεδρος)

 Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > Mεταβατικές διατάξεις

 ** *** 'Αρθρο 115: (Ειδικά Δικαστήρια που προβλέπει το Σύνταγμα)

 Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > Mεταβατικές διατάξεις

 'Αρθρο 116: (Θετικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας ανδρών - γυναικών)

 Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > Mεταβατικές διατάξεις

 'Αρθρο 117: (Αγροτική ιδιοκτησία, δάση, απαλλοτριώσεις, οικιστικές περιοχές)

 Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > Mεταβατικές διατάξεις

 'Αρθρο 118: (Ανώτατοι Δικαστικοί λειτουργοί)

 Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > Mεταβατικές διατάξεις

 'Αρθρο 119: (Ακύρωση πράξεων που εκδόθηκαν από 21.4.67 ως 23.7.74)

Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > Aκροτελεύτια διάταξη

 'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

 


Αθήνα, 2008

O ΠΡOΕΔΡOΣ ΤΗΣ ΒOΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

Hitwebcounter.com Free  
Επισκέψεις σελίδας ΚΕΝΤΡΙΚΗ FACEBOOK ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ YOUTUBE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΥΣΙΚΗ