Καλώς Ορίσατε στην Ιστοσελίδα μας!
     

 

 

Newsletter

 
   
  Ρουβήμ  
 
Θέσεις Αεροπλάνων  
 
   
  ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ
   
 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Η σπηλιά της Καλαμονιάς – Βρίσκεται σε μια δυσπρόσιτη περιοχή, μεγάλης αρχαιολογικής σημασίας καθώς σύμφωνα με έρευνες αποδείχθηκε ότι εκεί έζησαν οι παλαιότεροι κάτοικοι του νησιού. 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ΕΝΤΥΠΑ ΙΚΑ

ΕΝΤΥΠΑ » ΕΝΤΥΠΑ ΙΚΑ

Οδηγίες Εκτύπωσης από Web Browser

Στην περίπτωση επιλογής της εκτύπωσης από Web Browser (html) θα πρέπει πριν την εκτύπωση να ορίσετε τα margins (περιθώρια) του εκτυπωτή σε μηδέν (0) και η Κεφαλίδα (Header) και το Υποσέλιδο (Footer) να είναι κενά μέσα από τιςεπιλογέςΑρχείο (File) --> Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) του Web Browser που χρησιμοποιείτε.
 

                     
                     
Αρ.Τυποποίησης       Html   DOC   PDF   ZIP
Πρόγραμμα Διαύγεια
     
    Πίνακας Μεταδεδομένων              
                     
     
  'Εντυπα Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)  
     
120398067   ΑΠΔ (με οδηγίες)
           
120398068   ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού 'Εργου (με οδηγίες)
           
120398130   Γενικά Στοιχεία Υπεργολάβου (για ΑΠΔ οικοδ/κού έργου) 
(Μόνο για Δημόσια οικοδ/κά έργα που εκτελούνται με υπεργολάβους)
Ισχύει μόνο για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ στα οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων
             
    Καταχώριση σε Α.Π.Δ. των τακτικών υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του Ν. 3163/55
             
    Καταχώριση σε Α.Π.Δ. εργαζομένων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα
             
    Διευκρινίσεις για τη σύνταξη και την υποβολή Α.Π.Δ.
             
    Οδηγίες Συμπλήρωσης του πεδίου 42 της ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού 'Εργου
             
    Τεχνικές Προδιαγραφές Υποβολής ΑΠΔ
Δωρεάν Λογισμικό Διαχείρισης ΑΠΔ
             
120398106   'Εντυπο Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ
             
    Οδηγίες Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ
             
120398107   Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ
             
    Οδηγίες Συμπλήρωσης του Δελτίου Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ
             
    Οδηγίες για την Τροποποίηση - Μεταβολή Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ
             
     
  Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών  
     
        Html   DOC   PDF   ZIP
    Δεδομένα Ο.ΣΥ.Κ με ημερομηνίες ισχύος Κ.Π.Κ., συσχετίσεων "ΚΑΔ-Κωδικών Ειδικοτήτων - Κ.Π.Κ." και Ειδικών Περιπτώσεων Ασφάλισης (περισσότερες λεπτομέρειες στο Readme.txt) - Τελευταία ενημέρωση 02/07/2014 Νέο
             
     
  Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη  
     
120398124   'Έντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη
             
120398131   'Έντυπο Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες ή Κοινοπραξίες)
             
    Οδηγίες Συμπλήρωσης
             
     
  Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)  
     
120398126   'Έντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)
             
    Οδηγίες Συμπλήρωσης
             
     
  Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού έργου  
     
        Html   DOC   PDF   ZIP
120398128   'Έντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Οικοδομοτεχνικού έργου
             
120398133   'Έντυπο Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες ή Κοινοπραξίες)
             
    Οδηγίες Συμπλήρωσης
             
     
  Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού  
     
    'Έντυπο Αναγγελίας Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού
             
     
  Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη  
     
120398125   'Έντυπο Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη
             
120398132   'Έντυπο Μεταβολής Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες και Κοινοπραξίες)
             
    Οδηγίες Συμπλήρωσης
             
     
  Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη - Απασχόλησης Ασφάλισης (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)  
     
        Html   DOC   PDF   ZIP
120398127   'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη - Απασχόλησης Ασφάλισης (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)
             
    Οδηγίες Συμπλήρωσης
             
     
  Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού 'Εργου  
     
120398129   'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού 'Εργου
             
120398134   'Εντυπο Μεταβολής Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες ή Κοινοπραξίες)
             
    Οδηγίες Συμπλήρωσης
             
     
  Βεβαίωση Εργοδότη  
     
        Html   DOC   PDF   ZIP
120398085   'Εντυπο Βεβαίωσης Εργοδότη( Διαδικασία Χορήγησης )
             
     
  Αίτηση Επανέκδοσης Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης  
     
    'Εντυπο Αίτησης Επανέκδοσης Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης
             
  Δήλωση Διαφωνίας επί των Ασφαλιστικών Στοιχείων  
     
     
    'Εντυπο Δήλωσης Διαφωνίας επί των Ασφαλιστικών Στοιχείων - Καταγγελία
             
    Οδηγίες Συμπλήρωσης              
     
  Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας  
     
        Html   DOC   PDF   ZIP
    Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
             
     
  'Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (μηνιαίες υποβολές)  
     
120398083   'Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (μηνιαίες υποβολές)
             
    Οδηγίες Διαδικασίας
             
     
  Έντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (τριμηνιαίες υποβολές)  
     
        Html   DOC   PDF   ZIP
120398084   'Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (τριμηνιαίες υποβολές)
             
    Οδηγίες Διαδικασίας
             
     
  Αίτηση - Δήλωση Απογραφής (Για ασφάλιση αποκλειστικών νοσοκόμων ν.1976/91) Ισχύουν μόνο για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ στα οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων  
     
120398136   'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής (Για ασφάλιση αποκλειστικών νοσοκόμων ν.1976/91)
             
     
  Αίτηση - Δήλωση Απογραφής (Για ασφάλιση προσώπων βάσει του αρθρ. 65 ν.2676/99)
Ισχύουν μόνο για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ στα οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων
 
     
120398138   'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής (Για ασφάλιση προσώπων βάσει του αρθρ. 65 ν.2676/99)
             
     
  Αίτηση - Δήλωση Απογραφής (Για ασφάλιση κατ' οίκον απασχολουμένων σε περισσότερους από έναν εργοδότες αρθρ. 26 .2639/98) Ισχύουν μόνο για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ στα οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων  
     
        Html   DOC   PDF   ZIP
120398137   'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής (Για ασφάλιση κατ' οίκον απασχολουμένων σε περισσότερους από έναν εργοδότες αρθρ. 26 ν.2639/98)
             
     
  Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Ειδικών Κατηγοριών Ασφάλισης Ισχύουν μόνο για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ στα οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων  
     
120398139    Έντυπο Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Ειδικών Κατηγοριών Ασφάλισης
             
Αίτηση ρύθμισης οφειλών του Ν.4305/2014)
    Αίτηση ρύθμισης
             
     
  Αιτήσεις συνταξιοδότησης (Τελευταία ενημέρωση 28/02/2012)  
     
        Html   DOC   PDF   ZIP
120219040   Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω Γήρατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
           
120219041   Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω Αναπηρίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
           
120219042   Αίτηση για Απονομή ή Μεταβίβαση Σύνταξης λόγω Θανάτου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
           
    Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω Γήρατος - Αναπηρίας ΕΤΕΑΜ
           
    Αίτηση για Απονομή ή Μεταβίβαση Σύνταξης λόγω Θανάτου ΕΤΕΑΜ
           
    'Εντυπο Δήλωσης Εργοδότη Σ5
             
    'Εντυπο Δήλωσης Προτίμησης Ασφαλισμένου Σ9
           
     
  Έντυπα Τμήματος Πληρωμής Συντάξεων  
     
120219043   Aίτηση Μετεγγραφής Συνταξιούχου
           
     
  Προσυνταξιοδοτικά έντυπα  
     
    Αίτηση για τον προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
           
     
  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΙΚΑ  
     
        Html   DOC   PDF   ZIP
    Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΙΚΑ. Ότι θα θέλατε να γνωρίζετε...
             
     
  Έντυπα Τμήματος Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων  
     
    Κοινές Επιχειρήσεις
             
     
  Έντυπα Τμήματος Εσόδων Οικοδομοτεχνικών Έργων  
     
    Οικοδομοτεχνικά Έργα
             
     
  Έντυπα Τμήματος Μητρώου  
     
120398141   Αίτηση 'Εκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ)
           
120399001   Υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου
             
     
  'Εγγραφα Υπηρεσιών Ι.Κ.Α.  
     
        Html   DOC   PDF   ZIP
    Πρότυπο εγγράφου Word για χρήση από τις Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.
             
    Έντυπο Δήλωσης Εμπράγματων Δικαιωμάτων των Υπηρεσιών του ΙΚΑ
             
    Πάγιο Φύλλο Στατιστικών από 1.1.2009
             
     
  'Εντυπα Βεβαίωσης Ζωής  
     
    Ελληνο-Αγγλικό
             
    Ελληνο-Γαλλικό
             
    Ελληνο-Γερμανικό